Síň náboženství

Tady jsou shromážděny informace o různých kultech Tetakochalu, stejně jako o bozích a kněžích.

Materiál o sjednocené církvi.

Materiál o Urganolově kultu.

Materiál o církvi Olchena proměnlivého


Popis kalendáře a významných svátků

Popis titulů a hierarchie církvi Tetakochalu


Dosud neúplný přehled důležitých a známých chrámů významných kultů a církví Tetakochalu


Materiál poněkud pochybné kvality sepsaný již před delší dobou jedním urganolovým knězem nazvaný: Knížka welmi pěkná o démonech a howadech wšelikých s popisem i pěknými obrázky jejich pro poučení čtenářstwa, jakož i náwody na ochranu proti potworám těmto..


Zpět na chodbu