Místnost map a zemí

Stojíte v místě, kde se shromažďují mapy a informace o zemích celého Tetakochalu. Můžete zde načerpat informace z mapy Tetakochalu nebo se podívat na další police.

velkolepá interaktivní MAPA TETAKOCHALU

Pokud se chcete dozvědět informace specifické pro jednotlivé rasy Tetakochalu, obraťte se sem.

Informace o tom, jakými jazyky se na Tetakochalu mluví.

Seznam a popis šlechtických titulů.

Seznam a popis významných svátku Tetakochalu


Zpět na chodbu.