Místnost historie

V této místnosti jsou shormážděny informace týkající se především historie Tetakochalu.

Sepsání historie podle Kandera z Ivlachu


Zpět na chodbu